PVDA+ in Turnhout (2012-2014): de feiten

Een antwoord aan Peter Mertens

De PVDA brak electoraal sterk door met de vorige verkiezingen. In Antwerpen greep de partij echter naast een zetel, deze van de voorzitter, Peter Mertens. Dit was moeilijk te verteren voor de vele mensen die zich hiervoor hadden ingezet. Onlangs kwam Peter Mertens terug op deze campagne. Hij verklaarde onder andere: “In Turnhout bijvoorbeeld, waar er geen progressief stedelijk klimaat is, staan we nergens”. Verschillende leden van de toenmalige basisgroep van de PVDA+ in Turnhout zijn verbolgen over deze commentaar. Na de verkiezingen werden ze uit de partij gezet omdat ze zich nog verenigden op andere politieke platformen (www.vonk.org) buiten de partij. Hoewel dit aanvankelijk geen probleem was, werden ze na een lange beroepsprocedure uit de partij geweerd. Zij die bij Vonk waren, mochten niet meer bij de PVDA blijven. Na jaren van inzet was dit een zware klap voor deze kameraden. Nu voelt hun voormalige voorzitter ook nog de nood om het werk van de toenmalige basisgroep te negeren en nog eens na te trappen. Tijd voor een reactie.

Bij de verkiezingen voor Kamer en Senaat in 2010 haalt PVDA+ in het kanton Turnhout respectievelijk 1,36% en 1,23% van de stemmen.

Tijdens de lokale verkiezingen in 2012 werkt een vernieuwd en dynamisch team in Turnhout (de toenmalige basisgroep) met veel inzet aan de verkiezingscampagne, en met resultaat. De PVDA+ haalt 2,03% van de stemmen.

In 2014 zijn er opnieuw federale verkiezingen. De overgrote meerderheid van de Turnhoutse basisgroep had ondertussen eind 2013 een beroepsprocedure opgestart tegen enkele ondemocratische beslissingen van de partijleiding. Het zou ons te ver leiden om daar hier en nu verder in detail op in te gaan. Toch vonden alle leden van de basisgroep het zeer belangrijk dat Peter Mertens voor het parlement verkozen zou worden en er werd dan ook beslist om met zijn allen voor de verkiezing van Mertens te gaan. Deze belangrijke toegeving van de basisgroep naar de leiding toe om de uitspraak van het beroep (tegen de statuten in) uit te stellen maakte het mogelijk om zich met zijn allen voor honderd procent te kunnen inzetten voor de campagne. Ook de leiding vond dat een goed idee. Ondanks het zwaard van Damocles dat sommige leden van de basisgroep boven het hoofd hing (een deel van de ondemocratische beslissingen ging over uitsluiting uit de partij), zette de volledige groep zich zeer enthousiast in voor de verkiezing van Mertens. Vele uren, dagen, weken en maanden werden eraan besteed. En het resultaat mocht er dan ook zijn: 4,11% in de gemeente Turnhout (meer dan een verdubbeling van de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 en een verdriedubbeling van die van de federale verkiezingen van 2010). Op gemeentelijk niveau zou dit ook voldoende zijn om een zetel te halen in de gemeenteraad volgens het Imperiali systeem. Van de achttien kantons in de provincie Antwerpen haalt het kanton Turnhout de achtste plaats.

Ook Peter Mertens toonde zich enthousiast over de resultaten in de Kempen:

https://www.youtube.com/watch?v=hYebxK3GMTI

Peter Mertens: “In de Kempen zijn we verdubbeld van aantal stemmen … We hebben ook in de Kempen gezien dat er heel veel groeiende sympathie was voor de PVDA. En deze keer hebben wij die sympathie nog niet kunnen ombuigen in een vaste stem.”

Om dit zeer goede resultaat voor een stad als Turnhout te halen, hadden de mensen van de basisgroep dan ook gedurende twee jaar veel contact gemaakt met de bevolking, evenementen georganiseerd en actie gevoerd. Verschillende (toenmalige) sterkhouders zijn ook ingebed in het sociale en culturele netwerk van de stad. Dat is ook te zien in de verkiezingsresultaten: een van hen haalde 815 voorkeursstemmen in de kieskring Antwerpen op de PVDA+-lijst voor het Vlaams Parlement in 2014 en 653 voorkeursstemmen in de gemeente Turnhout op de PVDA+-lijst voor de provincie Antwerpen in 2012.

Zo werd een familiedag georganiseerd (met toespraak van Peter Mertens), waren er verschillende lezingen, debatten en infoavonden met gastsprekers (“De 360° Werknemer”, “De Mythe van de Groene Economie” ….) De zaal was te klein toen de basisgroep een avond organiseerde over “De Stand van het Land” met Peter Mertens. Ook de avond in het kader van de Go-Left Tournee met als spreker Dirk Van Duppen kon op heel wat belangstelling rekenen.

Mensen van de basisgroep namen ook zelf met succes deel aan de verschillende debatavonden die door allerhande organisatie uit het middenveld georganiseerd werden rond de verkiezingen.

Zeer regelmatig werden er huisbezoeken georganiseerd en steeds was er een goede afvaardiging van de basisgroep aan de piketten als er ergens in de regio een staking was.

De basisgroep voerde met aanstekelijk enthousiasme verschillende acties die op heel wat bijval van de plaatselijke bevolking konden rekenen en die zowel lokale als nationale persaandacht kregen. (Actie tegen betaald parkeren aan de ziekenhuizen, actie voor behoud van jeugdhuis de Wollewei).

Pas eind 2014 komt dan, na vele malen uitstel, de (mondelinge) uitspraak van de leiding over de beroepsprocedure. En die is fataal voor de basisgroep. Mensen worden uit de partij gezet (waaronder twee democratisch verkozen congresafgevaardigden) en op bepaalde voorstellen wordt niet eens geantwoord. Andere mensen verlaten uit onvrede met deze uitspraak de ooit zo dynamische basisgroep, waarvan zo goed als niets meer overblijft. De leiding plaatst haar eigen pion in de groep.

Recent veranderde Peter Mertens plots ook van mening over Turnhout. Tot twee maal toe meent hij zijn ongenoegen over de werking in Turnhout te moeten uiten.

Peter Mertens in De Standaard (4 april 2015): “We hebben ons té veel op de stad Antwerpen gericht. Daar deden we het uitstekend, met 9 procent. Maar doordat we het in de rest van de provincie niet goed deden, zakten we toch nog onder de kiesdrempel. Daarom richten we nu in Mechelen, Turnhout, de Kempen nieuwe afdelingen op.” (http://pvda.be/artikels/peter-mertens-pvda-wat-de-wever-voorstelt-al-dertig-keer-uitgeprobeerd-en-mislukt-de)

Beschuldigt Peter Mertens hier de afdeling van Turnhout (en Mechelen) ervan de oorzaak te zijn dat hij niet verkozen werd? Het is juist dat er in de Kempen minder voor PVDA+ werd gestemd dan in Antwerpen, maar dat is geenszins uniek voor Turnhout, integendeel. Dat er overigens in Turnhout een nieuwe afdeling opgericht is klopt evenmin. Vele mensen zijn zelf uit ongenoegen vertrokken, sommigen werden uit de partij gezet, anderen bleven en er kwamen er enkelen bij. De basisgroep werd dus niet opgedoekt en er werd ook geen nieuwe opgericht.

En dan ook nog in Gazet van Antwerpen van 13 juni 2015: Peter Mertens: “In Turnhout bijvoorbeeld, waar er geen progressief stedelijk klimaat is, staan we nergens”

Deze uitspraken zijn een ware kaakslag. We hadden van een voorzitter van “een partij voor de mensen” meer respect verwacht voor degenen die zich zo ingezet hebben voor zijn zetel in het parlement. Zijn de leden van de partij meer dan werkkrachten? Mogen het mensen zijn met een uitgesproken eigen mening? Mogen ze die mening ook in groep verkondigen binnen de partij? Misschien kan Mertens als socioloog wat inspiratie halen bij die andere socioloog van de 19de eeuw, wiens vroege geschriften de mens verheffen boven de arbeid.

Patrick Hens (ex-lid basisgroep PVDA Turnhout)

Jef Van Der Aa (ex-lid basisgroep PVDA Turnhout)

Yarenny Fernández (ex-lid basisgroep PVDA Turnhout)